Tussenschoolse opvang

Overblijven op school

De overblijf op Montessorischool Boven ‘t IJ wordt geregeld door de stichting TOM (Tussenschoolse Opvang Montessori). Er is op school een betaalde coördinator die de spil vormt tussen leerlingen, ouders, leerkrachten en overblijfkrachten.  Daarnaast managet zij een groep van vrijwilligers, die voor hun inzet een vrijwilligers vergoeding ontvangen. Onze vrijwilligers zijn allemaal in het bezit van een geldige VOG en worden regelmatig bijgeschoold (kinder EHBO, basistraining overblijfkracht etc.). We streven ernaar om per klas twee vrijwilligers per overblijfmoment te hebben.

Kinderen moeten altijd ingeschreven staan voor de overblijf. Dit gaat via een digitale link, die u via school aan het begin van een nieuw schooljaar ontvangt. Mocht uw kind later instromen dan kunt u deze opvragen via de overblijfcoördinator. De kosten die aan het structureel overblijven verbonden zijn, worden aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. Dit schooljaar is dit €300 per kind per jaar voor vier dagen per week overblijven. U kunt ook kiezen voor minder overblijfdagen. Voor incidenteel overblijven kunt u een 10-strippenkaart te kopen. Alle aan TOM verbonden kosten betaalt u online via onze financiële administratie van Innoord.

Het overblijven op school bestaat in principe uit 30 minuten eten/drinken en 30 minuten buitenspelen. Om dit prettig en veilig te laten verlopen, is overzicht belangrijk. Vanwege het aantal kinderen gaan daarom een aantal klassen eerst eten en dan buiten spelen, voor andere klassen is dit juist andersom. Kinderen die eerder klaar zijn met eten kunnen gebruik maken van o.a.: spelletjes, Lego en tekenmateriaal. Elke klas heeft de beschikking over eigen overblijfmateriaal/speelgoed en er zijn verschillende buiten speelmaterialen. Daarnaast organiseren we soms extra activiteiten zoals dans of yoga en is er op de Kampina een tuingroep. Meestal spelen de kinderen buiten op het schoolplein.

Om de periode tijdens de overblijf prettig en veilig te laten verlopen, is het belangrijk dat kinderen luisteren en respect hebben voor elkaar maar ook voor de overblijfkrachten. Structureel ongewenst gedrag wordt niet geaccepteerd en in sommige gevallen kan er contact worden opgenomen met ouders om samen tot een oplossing te komen. Het beleid met betrekking tot het eten is in lijn met dat van school. Dit betekent bijvoorbeeld dat het niet toegestaan is om tijdens de overblijf friet, Turkse pizza’s en andere soortgelijke snacks te nuttigen.

Mocht uw kind tenslotte om wat voor reden verhinderd zijn voor de overblijf (eten bij een vriendje/vriendinnetje, alleen naar huis i.p.v. overblijven) dan horen we dat graag via e-mail of middels een getekend briefje dat zij kunnen afgeven aan de overblijfkracht/coördinator.

We staan altijd open voor feedback en vragen dus neem gerust contact op met de coördinator Nadia Chamrouki.

Het telefoonnummer van de  coördinator is te vinden in het informatieboekje.

U kunt ons per e-mail bereiken via kampina.overblijf@innoord.nl