Schoolinformatie 7

Samenwerkingspartners

Tussenschoolse opvang (overblijf):

Stichting T.O.M.
kampina.overblijf@innoord.nl
Hier vindt u meer informatie over deze stichting en de overblijf

Buitenschoolse opvangmogelijkheden:

Tinteltuin (BSO De Stadshoeve dependance en BSO Buikslotermeer)
Postbus 37117
1030 AC Amsterdam
www.tinteltuin.nl

Partou (BSO Kampina)
Kampina 7
1025 DD Amsterdam
020-463 9944
kampina@partou.nl

Partou (sport BSO)
Elzenhagenpad 1
06-29620643

Combiwel (BSO De Zilverberg)
Zilverberg 68 A
1025 CJ Amsterdam
020-5701133
planning@combiwel.nl

AylaGaya (voor- en naschoolse opvang)
Asterweg 20m
1031 HN Amsterdam
tel. 06-26110078
www.aylagaya.nl

Overige samenwerkingen:

Ouder en Kindteam (OKT) en GGD schoolarts:
Beverwijkstraat 3
1024 VR Amsterdam
020 – 5555961
www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/

Ouder-kind-adviseur (OKA):
Aan onze school is vanuit het ouder- en kindteam een ouder- en kindadviseur (OKA) verbonden.
Lees hier wat deze voor u en uw kind kan betekenen.

Stichting Kind en Motoriek  
Vanuit de praktijk Kind en Motoriek is er een kinderoefentherapeut bij ons op school werkzaam.
Meer informatie vindt u hier

Expertisecentrum Innoord:
Breedveld 7
1025 PZ Amsterdam
expertisecentrum.innoord.nl

Advies en Begeleidings Centrum (ABC):
Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam
020 – 7990075
www.hetabc.nl

Schooltandarts:
Jeugdtandverzorging Amsterdam
Markengouw 245
1024 EA Amsterdam
020 – 6166332
jtv-amsterdam.nl

Leerplicht Amsterdam Noord:
020 – 2529945