Documenten

Schoolgids 2023-2027

Schoolgids Kampina 2023 – 2027

SOP 2022-2025

Jaarplan 2022-2023

Informatieboekje 2022-2023

Schoolplan 2019-2023

Handboek informatiebeveiliging en privacy Innoord

Hier vindt u het privacybeleid van onze stichting Innoord. En daarmee ook dat van onze school.

Reclame- en sponsorbeleid

Hier vindt u onze richtlijnen voor reclame en sponsoring

Leerlingenraad

Hier kunt u de visie op en organisatie van onze leerlingenraad lezen.