Ouderbetrokkenheid 1

Samenwerkingspartners

Tussenschoolse opvang (overblijf):

Stichting T.O.M.
azalea.overblijf@innoordnl
Hier vindt u meer informatie over deze stichting en de overblijf.

Buitenschoolse opvangmogelijkheden:

Tinteltuin (BSO Johanna Margaretha)
Postbus 37117
1030 AC Amsterdam
www.tinteltuin.nl

AylaGaya (voor- en naschoolse opvang)
Asterweg 20m
1031 HN Amsterdam
tel. 06-26110078
www.aylagaya.nl

Kidsaktief
Vikingpad 41
1034 VG Amsterdam
020-5611240
kidsaktief.nl

Levantjes
Albatrospad 111
2021 TR Amsterdam
06-33822452
www.levantjes.nl

Woest Zuid
Baron de Coubertinlaan 6
1034 ZK Amsterdam
020-2611818
www.woestzuid.nl

Overige samenwerkingspartners:

Ouder-kind-team (OKT) en GGD schoolarts:
Wingerdweg 52
1032 AN Amsterdam
020- 5555736
www.ggd.amsterdam.nl/jeugd/

Ouder-kind-adviseur (OKA):
Aan onze school is vanuit het ouder- en kindteam een ouder- en kindadviseur (OKA) verbonden.
Lees hier wat deze voor u en uw kind kan betekenen.

Expertisecentrum Innoord:
Breedveld 7
1025 PZ Amsterdam
expertisecentrum.innoord.nl

Advies en Begeleidings Centrum (ABC):
Baarsjesweg 224
1058 AA Amsterdam
020-7990075
www.hetabc.nl

Schooltandarts:
Jeugdtandverzorging Amsterdam
Markengouw 245
1024 EA Amsterdam
020-6166332
jtv-amsterdam.nl

Leerplicht Amsterdam Noord:
020-2529945

Stichting Wijsneus (naschoolse activiteiten):
www.stichtingwijsneus.nl