Privacy Policy

Privacybeleid en disclaimer betreffende de website van Montessori Boven ‘t IJ

Algemeen
Toegang tot en gebruik van de website van Montessorischool Boven ‘t IJ is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van deze website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel
Dit is de website van montessorischool Boven ‘t IJ waar u alle algemene informatie over onze school kunt vinden, eveneens dit privacybeleid. Gebruik van de website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met de voorwaarden beschreven in dit privacybeleid. Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg wordt besteed, kan Montessori Boven ‘t IJ niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Registratie
Onze website maakt gebruik van functionele cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat u ingelogd blijft als u inlogt met uw inloggegevens. Na inloggen kunt u de informatie onder ‘ouders’ – van de locatie waarvoor uw account is aangemaakt – bekijken. Na uitloggen worden deze cookies weer verwijderd. Op de website registreren wij gegevens van u, wanneer u een account aanmaakt. Het gaat hier om algemene gegevens die u zelf invoert: nl. uw naam, e-mailadres en de naam en de groep van uw jongste kind. Deze gegevens zijn nodig zodat alleen ouders en medewerkers van de school een account kunnen aanmaken. De gegevens worden bewaard totdat u uw account verwijderd. U kunt zelf uw gegevens in uw account wijzigen en/of verwijderen. Uw account wordt door ons verwijderd wanneer uw jongste kind van school is. De gegevens van uw account zijn alleen toegankelijk voor de beheerders van deze website.

Privacy
Alle door de gebruiker aan Montessorischool Boven ‘t IJ verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Montessorischool Boven ‘t IJ aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.
Voor ons algemene privacybeleid verwijzen wij u naar de pagina ‘Documenten’ op deze website en naar het Privacybeleid van ons bestuur.

Koppeling naar websites van derden
Montessorischool Boven ‘t IJ draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan de website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Montessorischool Boven ‘t IJ aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid.

Wijzigingen van deze voorwaarden
Montessorischool Boven ‘t IJ behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder de website wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op de website van kracht zijn.