Documenten

Schoolondersteuningsprofiel 2020-2021

Ouderkalender 2021-2022

Schoolplan 2019-2023

Informatieboekje 2021-2022

2020-08-20

Schoolgids 2019-2023

Handboek informatiebeveiliging en privacy Innoord

Hier vindt u het privacybeleid van onze stichting Innoord. En daarmee ook dat van onze school.

Reclame- en sponsorbeleid

Hier vindt u onze richtlijnen voor reclame en sponsoring

Leerlingenraad

Hier kunt u de visie op en organisatie van onze leerlingenraad lezen.