Documenten

Beleidsplan Sociale veiligheid

2022-04-19

Schoolgids 2021-2022

2022-01-27

Luizenprotocol

2022-01-19

Schoolplan 2019-2023

Montessori_Boven_t_IJ_Azalea-_schoolplan_2019-2023

Schoolondersteunings-profiel 2019-2020

Informatieboekje 2021-2022

Anti-pestprotocol

Bijlage 14 uit het veiligheidsplan, ons anti-pestprotocol is hier nogmaals apart te vinden.

Handboek informatiebeveiliging en privacy Innoord

Hier vindt u het privacybeleid van onze stichting Innoord. En daarmee ook dat van onze school.

Reclame- en sponsorbeleid

Hier vindt u onze richtlijnen voor reclame en sponsoring

Leerlingenraad

Hier kunt u de visie op en organisatie van onze leerlingenraad lezen.