Documenten

Ouderkalender 2020-2021

Informatieboekje 2020-2021

Anti-pestprotocol

Bijlage 14 uit het veiligheidsplan, ons anti-pestprotocol is hier nogmaals apart te vinden.

Schoolondersteunings-profiel 2019 - 2020

In het schoolondersteuningsprofiel vindt u onze invulling aan passend onderwijs en de grenzen van onze school hierbij.

Handboek informatiebeveiliging en privacy Innoord

Hier vindt u het privacybeleid van onze stichting Innoord. En daarmee ook dat van onze school.

Reclame- en sponsorbeleid

Hier vindt u onze richtlijnen voor reclame en sponsoring

Leerlingenraad

Hier kunt u de visie op en organisatie van onze leerlingenraad lezen.