Nieuwsbrief 16; bijlage studie-, vakantiedagen 2021-2022