Kind en motoriek

De meeste kinderen bewegen van nature veel en graag. Ze kruipen, rennen, klimmen, voetballen en fietsen. Of aan tafel met hun handen door te knutselen, tekenen en schrijven. Spelenderwijs oefenen ze hun spieren, zintuigen en motoriek.
Ongemerkt leren kinderen zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben.
Er zijn kinderen die het uitvoeren van bepaalde motorische vaardigheden nog lastig vinden. Hierdoor durven ze minder snel mee te doen met leeftijdsgenootjes, en kan het gebeuren dat ze deze motorische vaardigheden niet verder ontwikkelen en/of minder leuk gaan vinden. Om ervoor te zorgen dat deze kinderen weer met plezier hun vaardigheden ontwikkelen, kan een kinderoefentherapeut een handje helpen.
Bij de kinderoefentherapie worden verschillende motorische vaardigheden geoefend, die een kind op dat moment nog onvoldoende beheerst. In verschillende spelvormen en/ of oefenvormen worden de vaardigheden dan getraind totdat ze weer mee kunnen komen met leeftijdsgenootjes. Dit is individueel, zodat het kind zich altijd naar eigen leervermogen kan ontwikkelen.

Vanuit de praktijk Kind & Motoriek is Melissa van Straaten aanwezig op Montessori Boven ’t IJ, locatie Kampina.
Zij zal in een oefenruimte kinderoefentherapie geven aan kinderen die dit nodig hebben. Zowel de school als de ouders kunnen een kind hiervoor aanmelden. Uitsluitend na toestemming van ouders, zal de motoriek van het kind kort gescreend worden.
Wanneer uit deze screening blijkt dat het kind gebaat is bij kinderoefentherapie, zullen ouders uitgenodigd worden door Melissa voor een oriënterend gesprek waarbij de verdere therapie wordt toegelicht.
Kinderoefentherapie wordt onbeperkt vergoed vanuit de zorgverzekeraar. Er zijn dus voor de ouders geen extra kosten aan verbonden.

Wanneer u vragen heeft kunt u een kijkje komen nemen in de oefenruimte wanneer Melissa aan het werk is (op maan- en vrijdag, in de ouderkamer of in het RT lokaal), of mailen naar melissa@kindenmotoriek.nl

Voor meer informatie over kinderoefentherapie of onze praktijk, kunt u ook een kijkje nemen op
www.kindenmotoriek.nl of www.kinderoefentherapie.nl