Dag van de Basisschool

Welkom op Montessorischool Boven ‘t IJ Azalea

Montessori stelde dat kinderen van nature gemotiveerd zijn om te leren en te ontwikkelen en dat je de omgeving om het kind heen zo moet inrichten dat dit leren zo natuurlijk mogelijk kan gebeuren. In het montessorionderwijs heet dit ‘de voorbereide omgeving’.
Op onze school staat de individuele ontwikkeling van ieder kind centraal. Ieder kind leert en ontwikkelt zich in eigen tempo en op eigen wijze. Als school kijken we voortdurend hoe we die ontwikkeling zo optimaal mogelijk kunnen laten verlopen waarbij de onderstaande uitgangspunten de basis vormen van ons onderwijs
 
  • “Help mij het zelf te doen”, “Leer mij het zelf te doen”  en “Laat mij het zelf doen!”
  • “Vrijheid in gebondenheid”  en “Door het kind naar een nieuwe wereld”.    
  • Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid zijn belangrijke kernwaarden van ons onderwijs.
  • Binnen duidelijke regels en grenzen dagen we kinderen uit om zo zelfstandig mogelijk te zijn en verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen keuzes en gedrag.
  • Het indelen in heterogene groepen is een belangrijk onderdeel van onze onderwijsvisie. Door deze wijze van groepssamenstelling wisselen kinderen steeds van rol en positie in de klas.  Ook draagt deze wijze van groepsindeling bij aan de goede sfeer in onze school. Kinderen kennen veel andere kinderen door de hele school heen en leren rekening te houden met elkaar.
  • Een brede ontwikkeling voor ieder kind vinden we heel belangrijk. Onze culturele activiteiten zijn divers en vinden in en buiten de school plaats.  Naast creatieve lessen en opdrachten van de groepsleerkracht is er binnen ons montessorionderwijs ook ruimte voor creativiteit tijdens het zelfstandig werken.

 

Dag van de Basisschool

                        Schoolplan

Dag van de Basisschool 1

           Presentatie voor nieuwe ouders