Montessorischool Boven 't IJ

Azalea

Locatie Azaleastraat is een groeilocatie met op dit moment 15 groepen. We zijn gevestigd in een schoolgebouw uit 1927, dat beschermd stadsgezicht is, vlakbij het Noorderpark. Achter de school ligt een groen schoolplein met monumentale bomen en veel ontdek- en speelmogelijkheid voor de kinderen. De grootste kracht van onze school is de fijne en veilige sfeer waarbij we steeds streven naar het echt zien en serieus nemen van onze leerlingen. Middels een actieve leerlingenraad, betrokken ouders en leerkrachten met passie voor hun vak werken we voortdurend aan onderwijsverbetering en -vernieuwing. De montessorivisie op de ontwikkeling van kinderen is daarbij onze basis. Na de zomervakantie zijn we gestart met een tweede locatie, Azalea II. Deze locatie is gevestigd in het schoolgebouw van de Oranje Nassau school aan de Varenweg. Op de Azalea II zijn in eerste instantie alleen twee onderbouw-, een middenbouw- en twee bovenbouwklas(sen). In de zomervakantie is er ook bij deze locatie een groen schoolplein gerealiseerd.

Azalea 3

Aanmelden & rondleidingen

Informatieochtenden schooljaar 2022-2023:

Dinsdag 27 september 2022 van 9:15-10:45 u locatie Varenweg 6
Maandag 3 oktober 2022 van 9:00-10:30 u locatie Azaleastraat 21
Maandag 24 oktober 2022 van 9:15-10:45 u locatie Varenweg 6
Vrijdag 28 oktober 2022 van 9:00-10:30 u locatie Azaleastraat 21
Vrijdag 20 januari 2023 van 9:15-10:45 u locatie Varenweg 6
Dinsdag 24 januari 2023 van 9:00-10:30 u locatie Azaleastraat 21
Woensdag 22 februari 2023 van 9:15-10:45 u locatie Varenweg 6
Maandag 6 maart 2023 van 9:00-10:30 u locatie Azaleastraat 21
Dinsdag 11 april 2023 van 9:00-10:30 u        locatie Azaleastraat 21
Maandag 17 april 2023 van 9:15-10:45 u locatie Varenweg 6
Maandag 22 mei 2023 van 9:15 – 10:45 u locatie Varenweg 6
Vrijdag 26 mei 2023 van 9:00 – 10:30 u    locatie Azaleastraat 21

Promotiefilm Azalea

Om u aan te melden voor een informatieochtend stuurt u een mail naar:
Monique Hendriks via info@montessori-azalea.nl
Graag bij de aanmelding uw naam en tel.nr. vermelden.

Schoolinformatie

Op onze school werken we volgens de visie van Maria Montessori. De basis van ons onderwijs is een omgeving te creëren waarbinnen kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen. Bekijk hier de visie op ons onderwijs en de praktische informatie over de locatie Azalea: de schooltijden, hoe u uw kind kunt aanmelden en de ouderbetrokkenheid.

Lees meer over schoolinformatie

Samenwerkingspartners

Hier vindt u informatie over verschillende samenwerkingspartners van onze school, zoals de tussenschoolse opvang, naschoolse opvang, het ouder- en kindteam etc.

Lees meer over samenwerkingspartners

Documenten

Hier vindt u verschillende documenten, zoals bijvoorbeeld onze schoolgids, het schoolplan en schoolondersteuningsprofiel.

Lees meer over documenten

Ouders

De inhoud voor ouders is alleen beschikbaar als u bent ingelogd als ouder van deze school. U vindt hier de jaarkalender, (links naar) alle nieuwsbrieven, foto albums, informatie over de MR en tenslotte de samenstelling van het team.

Lees meer over ouders