Montessorischool Boven 't IJ

Azalea

Locatie Azaleastraat is een groeilocatie met op dit moment 13 groepen. We zijn gevestigd in een schoolgebouw uit 1927, dat beschermd stadsgezicht is, vlakbij het Noorderpark. Achter de school ligt een groen schoolplein met monumentale bomen en veel ontdek- en speelmogelijkheid voor de kinderen. De grootste kracht van onze school is de fijne en veilige sfeer waarbij we steeds streven naar het echt zien en serieus nemen van onze leerlingen. Middels een actieve leerlingenraad, betrokken ouders en leerkrachten met passie voor hun vak werken we voortdurend aan onderwijsverbetering en -vernieuwing. De montessorivisie op de ontwikkeling van kinderen is daarbij onze basis. Na de zomervakantie zijn we gestart met een tweede locatie, Azalea II. Deze locatie is gevestigd in het schoolgebouw van de Sint Rosaschool aan de Varenweg. Op de Azalea II zijn in eerste instantie alleen een onderbouw, middenbouw en bovenbouwklas. In de zomervakantie is er ook bij deze locatie een groen schoolplein gerealiseerd.

Azalea

Aanmelden & rondleidingen

Informatieochtenden (graag zonder kinderen):

  • 15 oktober 2019 van 9.00-10.30 uur
  • 13 januari 2020 van 9.00-10.30 uur
  • 25 februari 2020 van 9.00-10.30 uur
  • 6 april 2020 van 9.00-10.30 uur
  • 18 mei 2020 van 9.00-10.30 uur

Aanmelden via mail naar: j.steinz@innoord.nl o.v.v. naam en telefoonnummer/ naam en geboortedatum van zoon/dochter + de locatie Azalea.

Schoolinformatie

Op onze school werken we volgens de visie van Maria Montessori. De basis van ons onderwijs is een omgeving te creëren waarbinnen kinderen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen tot zelfstandige en verantwoordelijke mensen. Bekijk hier de visie op ons onderwijs en de praktische informatie over de locatie Azalea: de schooltijden, hoe u uw kind kunt aanmelden en de ouderbetrokkenheid.

Lees meer over schoolinformatie

Samenwerkingspartners

Hier vindt u informatie over verschillende samenwerkingspartners van onze school, zoals de tussenschoolse opvang, naschoolse opvang, het ouder- en kindteam etc.

Lees meer over samenwerkingspartners

Documenten

Hier vindt u verschillende documenten, zoals bijvoorbeeld onze schoolgids, het schoolplan en schoolondersteuningsprofiel.

Lees meer over documenten

Ouders

De inhoud voor ouders is alleen beschikbaar als u bent ingelogd als ouder van deze school. U vindt hier de jaarkalender, (links naar) alle nieuwsbrieven, foto albums, informatie over de MR en tenslotte de samenstelling van het team.

Lees meer over ouders